Sunday, December 1, 2013

Untuk makluman, Klinik wakaf Siku 7 akan dikenali sebagai Klinik Primer Nilam Puri selepas ini.
Sebarang pertanyaan, boleh email kepada saya

Email : dr_ina_besut79@yahoo.com.my
No. Telefon: 09-7124007

No comments:

Post a Comment